Ik help je graag je ambities in praktijk te brengen, door deze te vertalen naar concrete doelen, projecten en processen.

Ik werk sinds 26 jaar aan duurzame ontwikkeling, voor en met gemeenten, provincies, de rijksoverheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en bedrijven. Ik verbind zowel de zakelijke, menselijke als milieu kant van projecten met elkaar. Daardoor creëer ik evenwichtige processen en projecten. Denk daarbij aan energiebesparings- en duurzame energie projecten; het opzetten van duurzaamheidscampagnes met medewerkers in een organisatie en het opzetten en faciliteren van een initiatiefgroep van inwoners, bedrijven en organisaties om lokale duurzame initiatieven te versnellen. Ik werk o.a. met de aanpak van 'The Natural Step' die voorziet in een raamwerk van enerzijds duurzame principes en anderzijds in een proces dat grofweg bestaat uit 4 stappen: 1. Bepalen visie en doelen; 2. Bepalen vertrekpunt; 3. Bedenken creatieve oplossingen; 4. Keuzes maken, prioriteren en actie.

Vind je het lastig om mensen te enthousiasmeren mee te doen?

Loop je tegen weerstand aan van je collega’s of medewerkers? Vind je het lastig te kiezen en focus aan te brengen, of loop je vast in samenwerking? Wil je ondersteund worden bij het behalen van concrete duurzame resultaten?

Kortom, je zoekt een stevige projectmanager die de hobbels kent die te nemen zijn bij het implementeren van duurzaamheid? Iemand die luistert, de juiste vragen stelt, een heldere analyse maakt en doorpakt?

Of het nu gaat om het doorgronden van de inhoudelijke principes van duurzaamheid of het doorzettingsvermogen dat nodig is of het balanceren tussen bijvoorbeeld sturen en loslaten. Ik versta de kunst van het verbinden, van het creëren van evenwichtige processen en ik maak van een knelpunt een kans. Ook ondersteun ik je bij complexe afwegingen om duurzame keuzes te maken.

Ik ben erachter gekomen dat mensen en hun drijfveren de sleutel zijn om duurzame doelen te bereiken.

De vraag is hoe zorg je ervoor dat mensen met je mee op reis willen?

Ik sta voor projecten en processen waar mensen graag aan meedoen, omdat zij serieus genomen worden, er hun ei in kwijt kunnen en er iets voor terug krijgen. Door aan te sluiten bij de drijfveren van mensen en door mensen vanaf het begin mee te laten ontwikkelen, komen projecten tot leven en mensen in beweging. Ik ben goed in het betrekken van mensen omdat ik gefascineerd ben door wat mensen beweegt.

Is je interesse gewekt? Neem gerust contact op. Ik ben benieuwd naar je vraag.