Ontwikkelen en uitvoeren Interne campagne duurzaam doen

Gemeente Diemen (2014-2016).

Ontwikkelen interne campagne duurzaamheid

 

Medewerkers van de gemeente zijn in brainstorm sessies gestimuleerd ideeën aan te dragen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Ook zijn alle MT leden geïnterviewd en gevraagd naar hun kijk op het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Uit de ideeën van medewerkers en MT is een top 10 aan duurzame ideeën opgesteld en aan de uitvoering hiervan is vervolgens stap voor stap gewerkt. Zo is er zonwering gerealiseerd aan de zuidkant van het gemeentehuis. Verder is er led verlichting en aanwezigheidsdetectie aangebracht in het gemeentehuis en is afvalscheiding ingevoerd. Op de werf, de sporthal en de omval zijn zonnepanelen geplaatst. Energiebesparing en duurzame energie hebben een prominente plek gekregen bij het onderhoud en beheer van gebouwen en de inkoop van energie.

 

Organisatie Koploperkring duurzaam MKB

Gemeente Diemen (2014)

Vijf MKB bedrijven gingen gedurende een jaar concreet aan de slag gaan met het verder verduurzamen van hun bedrijf. De bedrijven brachten onder begeleiding van adviesbureau DGMR in kaart waar kansen liggen (door middel van een duurzaam ondernemen scan en een milieubarometer) en stelden een actiejaarplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op. Tussentijds wisselen ze hierover informatie met elkaar uit in terugkoppelbijeenkomsten.

 

Projectvoorbereiding duurzame ondernemersprijs

Gemeente Amsterdam (okt. – jan 2012).

Creëren van draagvlak en financieel commitment bij de Amsterdamse stadsdelen door hen te betrekken bij de projectvoorbereiding. Selecteren samenwerkingspartners voor de uitvoering. Opstellen projectplan.

Share: