Foto: Ondertekening intentieverklaring pilot Nul op de Meter, september 2016.
Foto: Ondertekening intentieverklaring pilot Nul op de Meter, september 2016.

Samen met de gemeente Haarlemmermeer, ingenieursbureau E-trias, het Energieloket en NMCX het Centrum voor Duurzaamheid in Haarlemmermeer, is in het kader van de Innovatieve aanpak Nul Op de Meter’ van de VNG een voorstel ingediend om een pilot te starten in beide gemeenten. Dit voorstel is gehonoreerd met een financiële bijdrage van in totaal € 27.000,- . Doel van de pilot is een aanpak te ontwikkelen waarmee grote groepen woningeigenaren verleid worden tot het nemen van stappen naar een woning met een energierekening van (bijna) nul. Dit is een hoge ambitie die nog niet eerder in Nederland is gerealiseerd, vandaar de financiële ondersteuning door de VNG voor de ontwikkeling van nieuwe manieren om dit te bereiken. Het doel van de eerste fase was een aanpak te testen en de eerste bewoners een eerste stap te laten zetten. In de tweede fase is het de bedoeling tot grotere aantallen deelnemers te komen. De aanpak bestond uit een informatiebijeenkomst, de werving daarvoor, een maatwerkadvies van €250,- en een stappenplan naar nul op de meter. In de pilot wordt getoetst of het mogelijk is om tot een standaard stappenplan te komen voor bepaalde typen woningen De VNG beloonde de A&M regio voor de eerste fase van deze pilot met een bedrag van €65.000,- voor verdere opschaling.

  • In Diemen is met een groep bewoners bestaande uit o.a. leden van Duurzaam Dorp Diemen in een voorfase een bijeenkomst georganiseerd om hen mee te laten denken over de opzet van de pilot.
  • In Diemen zijn 525 eigenaren van eensgezinswoningen uit het Centrum (Ruimzicht-Oost en -West en Centrum-West) en Diemen Noord (Buitenlust) met bouwjaar t/m 1975, benaderd om deel te nemen aan de actie en naar de informatiebijeenkomst te komen. Er kwamen 66 inwoners naar de informatiebijeenkomst. De huis-aan-huis werving door studenten heeft daar zeker aan bijgedragen. In totaal waren er in Diemen 10 aanmeldingen voor een maatwerkadvies. Het maatwerkadvies wordt door deelnemers positief beoordeeld als een rapport op basis waarvan ze keuzes kunnen maken. Alle 10 deelnemers zijn van plan 1 of meerdere stappen te zetten.
  • Omdat het bouwbedrijf, vanwege enerzijds te weinig inkomsten en anderzijds de aantrekkende markt, is afgehaakt, moest worden gezocht naar andere manieren om de deelnemers goed te begeleiden bij het vinden van de juiste uitvoerende partijen. De 10 eerste deelnemers kunnen ofwel via de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning de eerste stappen zetten (isolatie of zonnepanelen) ofwel via het Regionale Energieloket worden doorverwezen naar geschikte uitvoerende partijen.
  • Voor fase 2 is samenwerking gezocht met de voor de gemeente Diemen bekende partner Winst uit je Woning (WUJW). Door de collectieve inkoopacties te combineren met een aanbod nul op de meter wordt in de tweede fase een hogere deelname verwacht. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van het klantvolgsysteem van WUJW waardoor woningeigenaren en uitvoerende partijen efficiënter bediend kunnen worden en met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.
Share: