De 5 pijlers

Ik onderscheid de volgende 5 pijlers van duurzaam projectmanagement.

Deze pijlers vormen samen een stevig fundament waardoor een project of proces op een hoger plan getild kan worden.

Betekenis geven aan duurzaamheid

Hier gaat het o.a. om helderheid over het waarom van de duurzame vernieuwing, wat je ermee beoogt en over het transparant en weloverwogen maken van keuzes.

Werken van binnen naar buiten

Om als projectmanager met plezier en impact de juiste dingen te kunnen doen en laten op het juiste moment is zelfinzicht een vereiste. Maar ook een organisatie zal pas optimaal functioneren als intern sprake is van een goede basis van waaruit gewerkt wordt.

Krachten bundelen door samenwerking

Je kunt als projectmanager onmogelijk alles alleen voor elkaar krijgen. Door samen te werken en krachten te bundelen zal de impact van het project veel groter zijn.

Mensen in beweging brengen

Het gaat erom het proces zo in te richten dat mensen/beslissers mee willen doen en in beweging komen en blijven.

Een dienende structuur die houvast geeft maar ook ruimte laat

Als je te maken hebt met complexe processen en inhoud helpt het als er een structuur is die houvast geeft en tegelijkertijd ruimte laat aan het creatieve ontwikkelingsproces.