De 5 pijlers

Ik onderscheid de volgende 5 pijlers om met plezier en impact te doen wat ertoe doet.

-Helder beeld van wat ertoe doet voor mij. Wie ben ik en waar wil ik naartoe? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke stappen ga ik zetten?.

-Helder wat ertoe doet voor de ander(en). Wie zijn de anderen? Waar wil(len) de ander(en) naartoe? Hoe sluit ik daarop aan?

-Helder wat ertoe doet voor het grote geheel. Van ik naar wij. Waar willen we samen heen? Hoe kunnen we krachten bundelen om te kunnen doen wat er te doen staat?

-Een  proces dat alle betrokkenen stimuleert te bewegen in de richting van het beoogde doel. Hoe pakken we het aan? Hoe organiseren we het? Welke stappen gaan we zetten? Wat is er nodig om doelen te bereiken? Dit is een zich continu ontwikkelend proces waarvoor geen standaard aanpak bestaat. Cruciaal hierbij is om zo veel mogelijk het oplossend vermogen bij betrokken partijen te faciliteren i.p.v. alles zelf op te lossen.

-Een structuur die dienend is aan het veranderproces doordat het houvast geeft en ruimte laat. Hoe houden we plezier in wat we doen?