Zie je ook elke dag mogelijkheden om op je werk dingen anders te doen, met een positieve impact op zowel jezelf, anderen als op het milieu? En kom je er niet toe om hiermee aan de slag te gaan in de hectiek van de dag? Of heb je het gevoel er dan alleen voor te staan?  Aan de hand van 6 tips laat ik je zien hoe je van duurzaam vernieuwen op het werk een feest kunt maken.

Enige tijd geleden organiseerde en faciliteerde ik een brainstorm voor een organisatie. Doel was medewerkers uit te nodigen mee te denken over het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Na 1,5 uur waren door de 15 deelnemers 55 ideeën bedacht en 5 themagroepjes gevormd, om een aantal ideeën verder uit te werken. Natuurlijk ging hier wel wat voorbereiding aan vooraf. Ik had er plezier in, het was alsof ik een feest aan het voorbereiden was. Hoe ik dat deed? Ik laat het je zien in 6 tips voor het faciliteren van duurzaam vernieuwen op het werk.

6 Tips voor duurzaam vernieuwen op het werk

1. Met een open mindset de brug slaan.

Duurzaam vernieuwen vraagt om een open mindset. Als facilitator geef je ruimte aan en sla je de brug tussen verschillende mindsets. Belangrijke eerste stap is te kijken naar je eigen waarden en overtuigingen. Heb jij oog voor de waarden en normen van de ander? Heb je oog voor wat er al goed gaat? Durf jij de dialoog eigenlijk wel aan te gaan? Pas als je je eigen manier van denken en die van anderen herkent, erkent en accepteert ben je in staat echt naar anderen te luisteren. Pas dan zullen zij bereid zijn naar jou te luisteren.  Een open mindset is dus een belangrijke voorwaarde om mensen mee te krijgen in de vernieuwing.

2. Ben je bewust van je rol.

Je hoeft als facilitator van het vernieuwingsproces niet zelf alle antwoorden paraat te hebben. Dat kan ook helemaal niet, daarvoor is duurzaam vernieuwen te veelomvattend. Maar wat is jouw rol dan wel? Je bent facilitator van een proces waarin je zowel ruimte als houvast biedt en zo mensen uitnodigt om deel te nemen aan een creatief proces van duurzaam vernieuwen. Niet meer en niet minder. Uitgangspunt daarbij is dat er waarde wordt toegevoegd voor alle betrokkenen, voor het milieu en ook financieel. Je gebruikt de kennis die je hebt om zaken te verhelderen. Je stelt vooral vragen in plaats van te gaan vertellen hoe het moet.  Je bent je daarbij bewust van je eigen drijfveren en verbindt je met die van anderen. Je stuurt alleen wanneer nodig.

3. Vraag om hulp bij het werven.

Je hebt een open mindset en je weet wat je rol is. Maar je staat er misschien voor je gevoel nog wel alleen voor. Hoe zorg je voor voldoende deelnemers, zonder dat je al moegestreden bent voordat het feest begint? Het antwoord is simpel. Vraag om hulp aan mensen die betrokken zijn. Dat kunnen managers zijn en/of vernieuwers in de organisatie. In dit geval had ik van tevoren met alle managers een 1-op-1 gesprek gehad over duurzaamheid. Door hen om hulp te vragen bij het werven, gaf ik ze meteen een mogelijkheid iets te doen. Ze waren graag bereid me te helpen en dit versterkte mijn initiatief.

4. Werk samen en bundel krachten.

In dit geval vroeg ik iemand uit de organisatie de brainstorm sessie te co-faciliteren. Iemand met een vernieuwende geest en met ervaring met het leiden van workshops. Dat maakte dat ik me in de rol van facilitator krachtig kon neerzetten omdat we de taken konden verdelen. Ik vroeg de directeur de aftrap te doen en een andere leidinggevende tegen het eind van de sessie zijn gezicht te laten zien. Iemand anders vroeg ik om foto’s te maken. Het resultaat was dat het faciliteren voor mij lichter en leuker werd. Bovendien betrok ik ook meteen koplopers en sleutelfiguren dwars door de hele organisatie. In de voorbereidende gesprekken met deze mensen kreeg de opzet van de brainstorm spelenderwijs vorm.

5. Ruimte èn houvast geven.

Als facilitator van een vernieuwingsproces geef je mensen de ruimte en tegelijkertijd houvast. Hoe ga je om met dit spanningsveld? Wanneer stuur je en wanneer laat je het proces zijn ding doen? Dit is een kwestie van continu balanceren. Wat ik bijvoorbeeld deed:

  • Aan de hand van voorwerpen, nodigde ik deelnemers uit aan te geven wat voor hen de betekenis is van duurzaamheid. Dit was zowel een houvast als een stimulans voor deelnemers.
  • Ik gaf een schets van de reikwijdte van duurzaamheid aan de hand van 7 thema’s uit het boek “Duurzame Winst voor MKB” door Jaap de Vries en Hans Kröder.
  • Ik gebruikte heldere brainstorm spelregels die een creatieve en open sfeer bevorderden uit het boek “Hartelijk Gefaciliteerd” door Jeroen Blijsie en Annet Noordik.

6. Beloon mensen voor het feit dat ze naar het feest toekomen.

Ik koos voor een bijeenkomst tijdens lunchtijd en wilde mensen een lekkere en gezonde lunch aanbieden zo veel mogelijk biologisch en van lokale afkomst. Ik vond via via een enthousiaste onderneemster uit de directe omgeving. Haar eten maakte dat deelnemers duurzaamheid konden proeven. Het heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een vruchtbare sessie. Na afloop was dit onderwerp van gesprek in de wandelgangen. Ik koos voor biologische zaden in een jute zakje om mee te nemen na afloop van de sessie. Ze vlogen als zoete broodjes van de toonbank.  Ook zorgde ik aan het begin en aan het eind van de sessie voor muziek. Dat droeg bij aan een ontspannen sfeer.

Ik hoop dat deze tips je inspireren om met duurzaam vernieuwen op het werk (verder) aan de slag te gaan.

Vraag over Duurzaam Vernieuwen op het Werk? Wil je verder praten over het faciliteren van duurzaam vernieuwen? Bel of mail mij met jouw vraag of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek. Ik help je graag! Email: anne@anne-elsen.nl of bel 06 1139 1641.

 

 

Geschreven op 4 september 2015

Share: