Hoe motiverend en scherp zijn de doelen die jij jezelf hebt gesteld?

De herfst is mijn favoriete seizoen. In de herfst trekt de natuur zich terug en bereidt zich zo voor op de winter, het seizoen van vernieuwing. Er vindt geen groei plaats, althans niet zichtbaar aan de buitenkant.

De bloesem van een plant verandert nu in de samengebalde groeikracht van het zaad voor een nieuwe plant, schrijft Jaap Voigt zo mooi. Dus hoewel het lijkt alsof er niets gebeurt is dat allesbehalve het geval. De natuur weet precies wanneer het tijd is om zich terug te trekken en in de ruststand te gaan. De natuur is daarin voor mij een inspiratiebron.

Ik ervaar de herfst als een verademing. In onze Westerse maatschappij ligt de nadruk op snel, nieuw en voortdurende groei. Als het wat minder gaat, gaat het niet goed, is sprake van een inzinking of crisis. Terwijl we allemaal weten dat we ons juist dan het meest ontwikkelen. Tuurlijk, leuk is anders, maar het voortdurend najagen van groei en succes put onszelf en de aarde uit en hoe leuk is dat?

herfst

De laatste tijd had ik wat te veel hooi op mijn vork genomen en was ik in te weinig tijd met te veel projecten bezig. Dat ging lang goed, maar uiteindelijk merkte ik dat het verlammend werkte. Ik was bezig te veel ballen in de lucht te houden en stond in de overleefstand. Het duurde even voordat ik mezelf ertoe kon zetten pas op de plaats te maken.

Tijd om de ruimte te nemen om de balans op te kunnen maken. Welke projectdoelen heb ik mijzelf gesteld? In hoeverre heb ik die doelen gehaald? Heb ik dat met plezier gedaan? Welke lessen kan ik hieruit trekken? En in hoeverre moet ik mijn doelen wellicht bijstellen? En hoe dan?

Hoe motiverend en scherp zijn de doelen die jij jezelf hebt gesteld?

Hieronder geef ik 7 tips om doelen en resultaten zo te formuleren dat ze je helpen koers te houden. Hoe kun je ze zo opstellen dat ze je ondersteunen om die dingen te doen die je graag wilt doen, dat je talenten tot hun recht komen en dat de resultaten maatschappelijk van betekenis zijn?

doelen stellen

 

1. Met stip op 1. Zorg dat het doel waar je aan werkt jou motiveert. Sluiten de doelen waar je aan werkt naadloos aan bij wat je kan, waar je voor staat, wat je wilt en waar je voor gaat? Dan ben je waarschijnlijk met veel plezier aan het werk! Zo niet ga dan nog eens terug naar de waarom vraag, wat wil je bereiken, waar geloof je in?

Ik beoefen Chi Kung, een Chinese bewegingsvorm met staande houdingen. Elke houding en beweging begint vanuit een goede gronding van je benen en voeten, optimaal gebruik makend van de zwaartekracht. Staande houdingen en bewegingen worden van daaruit krachtig zonder een enorme krachtinspanning. Werken aan een goede basis dus. Zo is het ook met doelen stellen. Een doel dat in lijn is met jouw eigen motivatie en talenten, jouw basis, zal met veel minder krachtsinspanning bereikt worden.

Simon Sinek legt uit dat alle bedrijven en ondernemers weten “What they do”. Sommige weten “How they do it”. Maar slechts enkelen weten “Why they do what they do“. Als je werk in lijn is met wat jou drijft, zul je er niet alleen veel meer plezier aan beleven, je zult ook anderen aantrekken om met je mee te gaan.  Een pleidooi voor het denken van binnen naar buiten dus.

In september organiseerde ik een focus-sessie voor een bewonersinitiatief gericht op energiebesparing. Bij de vraag naar het waarom van het initiatief kwamen er veel antwoorden in de ‘hoe’ of ‘wat’ sfeer. Dit maakte mij opnieuw duidelijk hoe snel we geneigd zijn over de ‘waarom’ vraag heen te stappen.

2. Formuleer het doel zodanig dat het maatschappelijke waarde toevoegt. Door je blik te verruimen van een focus op korte termijn kosten, naar kansen en lange termijn effecten op mens, milieu en economie, ontstaat ruimte voor meer en slimmere oplossingen dan je eerder voor mogelijk had gehouden.

3. Maak een helder onderscheid tussen lange termijn doelen van de organisatie waar je voor werkt en projectdoelen en –resultaten waar jij verantwoordelijk voor bent. Een doel is een gewenste situatie waar naartoe gewerkt wordt. Een resultaat is dat wat er klaar is als het klaar is. Valkuil van een gemotiveerde projectleider is om het lange termijn doel van de organisatie waar je voor werkt op je schouders te nemen. Niet doen dus!

Zo werk ik in opdracht van gemeenten met de ambitie om energie-/CO2-/Klimaatneutraal te worden in 2030 of ‘40. Een gemeente is energieneutraal als alle energie die in die gemeente wordt gebruikt, binnen de gemeente duurzaam wordt opwekt. Door deze ambitie op te knippen in subdoelen wordt deze opgave voor mij hanteerbaar. Zo is een van de subdoelen waar ik aan werk: Een grote groep particuliere woningeigenaren in de gemeente is na 1 jaar overgegaan tot het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak. Met als gewenst resultaat: het aantal huishoudens met zonnepanelen in 1 jaar te verdubbelen.

4. Maak bij het formuleren van je doelen en resultaten een helder onderscheid tussen zaken waar je wel en zaken waar je geen invloed op hebt. Je kunt daarmee veel frustratie en energieverspilling voorkomen. Laat dat deel los waar je geen directe invloed op hebt, zodat je het kunt waarnemen, betrokken kunt zijn maar het makkelijk weer kunt loslaten zonder oordeel. Besteed je capaciteiten, motivatie en energie dus aan zaken waarmee je iets kunt bereiken.

5. Breng focus aan in te behalen resultaten door keuzes te maken en zorg dat de mensen en middelen voorhanden zijn om de resultaten te bereiken. Beter wat minder resultaten afspreken en deze daadwerkelijk met plezier bereiken dan een waslijst van resultaten die nooit allemaal gehaald kunnen worden en waarbij je aan het eind zelf opgeveegd kunt worden.

6. Betrek zo mogelijk je doelgroep en de belangrijkste stakeholders bij het formuleren van je doelen en resultaten. Je hebt hen immers nodig om de gewenste resultaten te bereiken. Hun kennis, wensen en ideeën zullen bijdragen aan een krachtiger geformuleerd doel en resultaat. Als je de doelgroep en belangrijkste stakeholders aan jouw zijde hebt is de kans op succes groter.

7. Omschrijf je doelen en gewenste resultaten zo scherp mogelijk zodat je de voortgang en het succes van je project kunt bewaken. Dat motiveert. Dit kun je doen door ervoor te zorgen dat je je projectresultaten kunt meten.  Kwantitatief dan wel kwalitatief.

 

Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips en dat ze je helpen je eigen koers te houden!

Ook behoefte aan motiverende en scherpe doelen? Ik denk graag met je mee!

 

Bronnen:

-‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’, Jaap Voigt.

-‘Rijk zakendoen, Désirée Murk-Scholten’, oktober 2010

-‘Mechanisms, Make Energy Change Happen Toolkit’, Changing Behaviour project, a project within the 7th Framework Programme of the European Commission.

-http://www.projectenmanagen.nl/opdrachtgever/blijf-van-de-doelen-af door Michiel Louweret

-http://www.twynstraguddeblog.nl/rudykor/2010/02/projectresultaten-helpen-het-doel-te-behalen.html

 

 

Geschreven 23 november 2015

Share: