Workshop Duurzaamheid en Strategie

Opstellen checklist energie in het bestemmingsplan

Gemeente Haarlem, Afdeling Milieu (oktober 2010 – januari 2011).

De afdeling Milieu had behoefte aan een praktisch hulpmiddel om het opnemen en regelen van stedenbouwkundige energieaspecten (zoals oriëntatie t.o.v. de zon) in bestemmingsplannen te vergemakkelijken. Daartoe is bestaand materiaal hierover in kaart gebracht en gecomprimeerd in 1 overzicht.

 

Ad interim programmamanager duurzaamheid

In opdracht van de gemeente Heerhugowaard (aug. 2007 – juni 2008).

O.a. samenstellen Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008-2012 en het schrijven van een voorstel en een plan van aanpak voor het gemeentebestuur voor een nieuw op te richten Centrum voor Duurzaamheid

 

Opstellen Milieuprogramma 2007/8

in opdracht van stadsdeel Westerpark (jan. 2007 – april 2007).

 

Opstellen milieuprogramma 2006

voor stadsdeel Westerpark (augustus – november 2005).

 

In kaart brengen van nieuwe ontwikkelingen

In opdracht van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Gemeente Amsterdam (juli 2005).

Nieuwe ontwikkelingen en visies van deskundigen in kaart brengen voor het milieubeleidsplan 2007 – 2010 van de gemeente Amsterdam

 

Opstellen milieuverslag

voor stadsdeel Westerpark (juni 2005).

 

Inventarisatie van praktijkervaringen in Amsterdam

In opdracht van Energiebureau Amsterdam Reduceert CO2 (nov. 2005 – febr. 2006).

Inventarisatie van praktijkervaringen in Amsterdam met de procedurele voorbereiding van de plaatsing van stedelijke windturbines,

Share: