Energieneutraal Diemen

"Anne is in staat om plannen, ideeën en suggesties, rijp en groen, om te zetten in concrete projecten die ze vervolgens gestructureerd en projectmatig aanpakt. Zij kan daardoor heel goed idealisme omzetten in pragmatisme. Maar bovenal is Anne een heel fijn persoon om mee samen te werken." Martin Cornelissen, Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Diemen.

Interim coördinator energieprojecten.

Gemeente Diemen (sep 2012 – oktober 2017).

Project Zonnepanelen in Diemen

 

 

Ondersteunen wethouder Milieu en de manager Ruimtelijke Ontwikkeling bij het omzetten van de ambitie om regionaal energieneutraal te worden in 2040, naar vernieuwende projecten, processen en communicatiecampagnes. Samen met de diverse stakeholders en gemeenten uit de regio, in beweging brengen van burgers; corporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en de gemeente zelf om met energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan.

Projecten en resultaten:

Faciliteren participatie proces: Daarom Duurzaam Diemen

Pilot Stapsgewijs naar Nul op de Meter

Opzetten en begeleiden Koploperproject duurzaam MKB: 5 bedrijven stelden met advies van DGMR een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op.

Interne duurzaamheidscampagne: in 3 jaar 16,5% energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en 13,4 % in de openbare verlichting; zonnepanelen/ -folie op 3 daken van gemeentelijk vastgoed; aanwezigheidsdetectie, led verlichting en zonwering in gemeentehuis en introductie gescheiden afval in gemeentehuis en gemeentewerf.

Ontwikkelen aanpak en communicatie over groepsaankoop zonnepanelen (foto) en - isolatie voor mensen met een eigen huis in samenwerking met ICHoosr en Winst uit je Woning. In totaal leiden de acties ertoe dat zo’n 300 opdrachten voor isolatie of het plaatsen van zonnepanelen (in totaal 1.786 panelen + 105 energiebesparende maatregelen) werden verstrekt en uitgevoerd.

Laten ontwikkelen business cases zonnepanelen op bedrijfspanden;

Vorm en inhoud geven aan energieneutrale en circulaire gebiedsontwikkeling: Samen met IVAM-ER op gang brengen dialoog over duurzame kwaliteit van Bergwijkpark/ Holland Park. Resulterend in shortlist van vijf meest kansrijke duurzame maatregelen/initiatieven voor het gebied; Begeleiden onderzoek duurzame energievoorziening. Organisatie 2 inspiratie sessies duurzame gebiedsontwikkeling met Metabolic, BriQs, Copper 8 en Thomas Rau. De tweede sessie resulteerde in een ambitie van B&W voor het parkgedeelte van Holland Park: een energiepositieve en klimaatpositieve wijk met circulair materiaalgebruik.

Stimuleren zonnepanelen op daken van huurwoningen en flats van corporatie, leidde tot beleid corporatie om zonnepanelen te plaatsen op 110 mutatiewoningen;

Organiseren informatieavond voor vve’s over zonnepanelen samen met Huur en Energieconsult;

 

 

CO2-neutraal Heerhugowaard

"Anne is een zeer snelle en gestructureerd werkende professional die in staat is om – op een hoog niveau- een Beleidsnota Duurzaamheid in korte tijd op uitstekende wijze te realiseren en vastgesteld te krijgen." Joost den Hertog, Sectordirecteur Stadsontwikkeling, Gemeente Heerhugowaard

Ad interim programmamanager duurzaamheid

Gemeente Heerhugowaard (aug. 2007 – juni 2008).

CO2 neutraal heerhugowaard

 

Samenstellen Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008-2012. Onderdeel van dit beleidsplan was een door een energieadviesbureau opgestelde Roadmap  naar een CO2-neutraal Heerhugowaard. Samen met alle betrokken interne medewerkers en externe stakeholders opstellen beleidsplan en maken van een filmpje erover. Zorgen voor bestuurlijk draagvlak voor het plan, o.a. met een raadsinformatiebijeenkomst en met een themabijeenkomst voor B&W en MT, zorgen voor vaststelling van het plan door het college van B&W. 

 

Tot uitvoering brengen klimaatplan

Stadsdeel Bos en Lommer

(maart 2005 – mei 2006)

Blije wethouder voormalig stadsdeel Bos en Lommer na plaatsing zonnepanelen op stadsdeelkantoor.

Blije wethouder voormalig stadsdeel Bos en Lommer na plaatsing zonnepanelen op stadsdeelkantoor.

Tot uitvoering brengen van de volgende projecten: begeleiden energieonderzoek voor duurzame renovatie HTS; coördinatie energiebesparing op basisscholen; coördinatie energie monitoring gemeentelijke gebouwen; organiseren cursus controleren energieprestatie nieuwbouw voor afdeling bouwtoezicht; subsidieaanvraag voor VVE voor plaatsen dubbelglas bij 135 woningen en de plaatsing van 56 zonnepanelen op het stadsdeelkantoor.

Share: